Tot nu toe is de maand april druk, maar gezellig voor onze vereniging en dan moet Koningsdag nog komen!

12 april: Afsluiting muziekproject basisschool ’t Vierschip

18 april: Projectmiddag basisschool de Oleanderhof

19 april: Optreden in Beaufort in het kader van City Trail Arnemuiden

Stukje van de website Arnemuiden 450.nl over het meezingconcert op 9 maart:

We kijken terug op een mooie meezingavond. De Gereformeerde Kerk Arnemuiden zat lekker vol en het klonk goed. Erg leuk om al de witte streekdracht kappen te zien. Oude tijden herleven! Wethouder Eduard Smit van de gemeente Middelburg hield een mooie openingstoespraak, vele geuzenliederen kwamen voorbij en historica Gertrude van de Ketterij vertelde het één en ander over de geschiedenis en de liederen. Bedankt Muziekvereniging Arnemuiden voor de organisatie, ook het koor De Lofstem en organist Vincent de Ridder voor de muzikale ondersteuning. Een waardige opening van het herdenkingsjaar Arnemuiden 450 Stad!

Lees hier het verslagje in de interbode: https://www.internetbode.nl/middelburg/412481/jubileumjaar-450-jaar-stadsrechten-arnemuiden-van-start-met-m

De foto’s zijn van Aart van Belzen en Klaas van de Ketterij.

Het meezingconcert van 9 maart 2024 was een groot succes. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Zo’n 30 dames en heren kwamen in streekdracht. De avond begon met het zingen van het Wilhelmus en daarna volgde allerlei vaderlandse liederen. Er werd afgesloten met het Zeeuws volkslied.

Foto Aart van Belzen

Op 21 november 2023 speelden we op de bewonersavond in de scheepswerf in Arnemuiden. We kregen bij die gelegenheid nog eens 520 euro extra voor ons de reparatie van ons lekkende dak. Het was een leuke avond!

Een leuk stukje van onze vereniging in de Faam.

https://www.de-faam.nl/nieuws/vertier-op-eigen-eiland/15301/-wij-delen-een-grote-passie-voor-muziek-

Ter gelegenheid van ons 125-jarig jubileum zijn er nieuwe groepsfoto’s gemaakt door Aart van Belzen.