Gertrude van de Ketterij

Dit jaar was de nieuwjaarsreceptie via Zoom. De activiteitencommissie had vooraf een pakketje eten en drinken samengesteld. Dit is door leden van het bestuur en de activiteitencommissie rondgebracht naar 30 leden. Tijdens de online nieuwjaarsreceptie zijn er foto’s en beelden uit de oude doos vertoond en is er een kahootquiz gespeeld. We hopen elkaar snel weer in het echt te kunnen ontmoeten en in 2021 weer veel samen muziek te mogen maken!

We willen weer starten met blokfluit- en dwarsfluitlessen.

Kinderen vanaf 7 jaar zijn op woensdagmiddag (aan het eind van de middag) welkom in ons gebouw aan de van Cittersweg 2o Arnemuiden.

De kosten bedragen 75 euro inclusief het lesmateriaal en het instrumentje.

Hoe geef ik me op? Door te mailen naar Anne-Marie Willeboordse am_willebo@hotmail.com. Geef aan of het om blokfluit- of om dwarsfluitles gaat.

Met 8 muzikanten hebben we veel mensen blij gemaakt door koningsdagliederen te spelen bij de 3 tehuizen in Arnemuiden.

Clasinastraat
Dokstraat
Beaufort

Veel muzikanten begonnen vandaag met het spelen van het Wilhelmus in de straat, de tuin of het open raam.

Vanwege de maatregelen om de verdere verspreiding van het Corona- virus te voorkomen, is het concert van 28 maart verzet naar het najaar.
Ook zullen er in maart geen muziekrepetities zijn. We volgen als bestuur hierin het advies van de KNMO. Op hun website staat hier het volgende over:”Het RIVM geeft reeds aan dat evenementen met meer dan 100 personen dienen te worden geannuleerd maar adviseert tevens om zoveel mogelijk thuis te werken, sociale contacten te beperken en voor kwetsbare personen specifiek gezelschappen etc. te vermijden. Vandaar dat wij aansluitend op dit advies adviseren repetities vooralsnog te annuleren. Daarin staat de KNMO niet alleen. Ook in de sportwereld geven bijvoorbeeld NOC*NSF en de KNVB vergelijkbare adviezen. Daarnaast hebben diverse hoger onderwijsinstellingen reeds besloten het onderwijs stil te leggen: ook hierbij sluit de KNMO aan bij het advies om onderwijs anders aan te bieden en contact te voorkomen.”
We hopen dat op 1 april de maatregelen opgeheven zijn en dat we dan weer kunnen repeteren. Thuis oefenen is overigens niet verboden 

Vanaf 8.53 zijn muzikanten van de MVA en MMK te horen
Anne-Marie en Gertrude verdienen een zakcentje bij voor de vereniging,
Concert met hele orkest
Margriet, onze drumster
Het ‘zwaar’ koper
We kunnen bijna gaan beginnen met ons concert.