Vanwege de maatregelen om de verdere verspreiding van het Corona- virus te voorkomen, is het concert van 28 maart verzet naar het najaar.
Ook zullen er in maart geen muziekrepetities zijn. We volgen als bestuur hierin het advies van de KNMO. Op hun website staat hier het volgende over:”Het RIVM geeft reeds aan dat evenementen met meer dan 100 personen dienen te worden geannuleerd maar adviseert tevens om zoveel mogelijk thuis te werken, sociale contacten te beperken en voor kwetsbare personen specifiek gezelschappen etc. te vermijden. Vandaar dat wij aansluitend op dit advies adviseren repetities vooralsnog te annuleren. Daarin staat de KNMO niet alleen. Ook in de sportwereld geven bijvoorbeeld NOC*NSF en de KNVB vergelijkbare adviezen. Daarnaast hebben diverse hoger onderwijsinstellingen reeds besloten het onderwijs stil te leggen: ook hierbij sluit de KNMO aan bij het advies om onderwijs anders aan te bieden en contact te voorkomen.”
We hopen dat op 1 april de maatregelen opgeheven zijn en dat we dan weer kunnen repeteren. Thuis oefenen is overigens niet verboden