Stukje van de website Arnemuiden 450.nl over het meezingconcert op 9 maart:

We kijken terug op een mooie meezingavond. De Gereformeerde Kerk Arnemuiden zat lekker vol en het klonk goed. Erg leuk om al de witte streekdracht kappen te zien. Oude tijden herleven! Wethouder Eduard Smit van de gemeente Middelburg hield een mooie openingstoespraak, vele geuzenliederen kwamen voorbij en historica Gertrude van de Ketterij vertelde het één en ander over de geschiedenis en de liederen. Bedankt Muziekvereniging Arnemuiden voor de organisatie, ook het koor De Lofstem en organist Vincent de Ridder voor de muzikale ondersteuning. Een waardige opening van het herdenkingsjaar Arnemuiden 450 Stad!

Lees hier het verslagje in de interbode: https://www.internetbode.nl/middelburg/412481/jubileumjaar-450-jaar-stadsrechten-arnemuiden-van-start-met-m

De foto’s zijn van Aart van Belzen en Klaas van de Ketterij.