De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
– contributies en donaties
– subsidies
– vergoedingen voor optredens.

De verwachting voor de toekomst is, dat de subsidie, die door de Gemeente Middelburg verstrekt wordt, niet zal stijgen, maar eerder minder wordt. De kosten zullen echter wel blijven stijgen.

Voor het in stand houden en laten groeien van de vereniging zijn veel investeringen nodig voor instrumenten, kleding en bladmuziek. Helaas is ook MVA steeds sterker afhankelijk van sponsoring uit het bedrijfsleven.

Sinds 2009 is MVA begonnen met een actieve werving van sponsoren en inmiddels hebben een aantal bedrijven middels dienstverlening of geldelijke steun hun weg naar ons gevonden. Op onze beurt zorgen we ervoor dat deze bedrijven bijzondere aandacht genieten in onze uitingen binnen de vereniging, maar ook bij alle lokale en regionale optredens.

MVA is dringend op zoek naar (hoofd)sponsoren die bereid zijn MVA financieel te steunen.

Neem contact met ons op via het contactformulier en laat u inlichten wat wij als vereniging u als tegenprestatie te bieden hebben!

Sponsoren: